Usługi magazynowe

Rynek pracy

W dzisiejszych czasach absolwenci studiów to już zwykle aktywni pracownicy. Poszukiwania praktyk czy stażu rozpoczynane niemal zaraz po rozpoczęciu studiów mogą owocować podpisaniem pierwszej umowy jeszcze przed uzyskaniem dyplomu.

Dzięki temu młodzi na rynku pracy odnajdują się dość szybko. Czas studiów to także etap poznawania siebie w różnych środowiskach pracy i - w sprzyjających warunkach - poznawania swoich talentów. Dzięki temu poznają rynek pracy i swoje na nim możliwości.